Examining the Relationship Between Secondary School Students' Environmental Literacy and Environmental Awareness

DOI:

https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp663-675

Keywords:

Environmental literacy, environmental awareness, secondary school.

Abstract

This study was carried out to investigate environmental literacy and environmental awareness of secondary school students in terms of various variables and to determine the relationship between environmental literacy and environmental awareness of secondary school students. The subjects of this study consisted of 416 students, enrolled at the 6th, 7th and 8th grades of a secondary school in the central district of the province of Ankara. Data were collected by "General Information Form", “Environmental Literacy Scale for Students at Primary Education II Grade'' and “Environmental Awareness Scale”. In the analysis of data, t-test, one-way analysis of variance were administrated, and Pearson Moments Product Correlation Coefficient was calculated. Regarding the primary school students, this study concluded that there was a positive significant relationship among the mean scores of environmental literacy scale with the mean scores of the sub-dimensions of the role of school and publications in environmental education, environmental awareness and environment out of school. A positive significant relationship was also found between the mean scores of the environmental awareness scale and the mean scores of attitude and behaviour sub-dimension.

References

Artan, İ. (2016). Cinsel Gelişim ve Eğitim. Baysal Metin, N. (Ed.), Doğum Öncesinden Ergenliğe Çocuk Gelişimi(1.Baskı).(s:). Ankara: Pegem Akademi.

Bacanlı, H. (2017). Eğitim Psikolojisi (24. Baskı).(s:).Ankara: Pegem Akademi.

Çabuk, B. (2019). Çevre Eğitimi. Kahriman-Pamuk, D. (Ed.), Erken Çocukluk Döneminde Çevre Eğitimi ve Sürdürülebilirlik (1.Baskı). (s:). Ankara: Anı Yayıncılık.

Çetin, O., Yalçınkaya, E. (2018). Çevresel Farkındalığa İlişkin Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, 4(1),14-26.

Güler, E. (2013). İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Çevre Okuryazarlığı Düzeylerinin Belirlenmesi ve Öğrencilerin Okuryazarlığı Düzeylerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.

Karasar, N. (2012). Araştırmalarda Rapor Hazırlama(17. Baskı).(s:). Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.

Loubser, C.P., Swanepoel, C.H., Chacko, C.P.C.(2001).Concept Formulation for Environmental Literacy. South African Journal of Education, 21(4),317-323.

Lıang, S.W., Fang, W.T., Yeh, S.C., Lıu, S.Y., Tsaı, H.M., Chou, J.Y., Ng, E. (2018). A Nationwide Survey Evaluating the Environmental Literacy of Undergraduate Students in Taiwan. Sustainability,10 (1730),1-21.

Omoogun, A.C., Egbonyı, E.E., Onnoghen, U.N. (2016). From Environmental Awareness to Environmental Responsibility: Towards a Stewardship Curriculum. Journal of Educational Issues, 2(2),60-72.

Özdemir, O.(2016). İlköğretim İkinci Kademede Çevre Sorunları Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması, Yüksek Lisans Tezi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Konya.

Özgün, G. (2019). Ortaokul Öğrencileri İçin Çevresel Davranış Ölçeğinin Geliştirilmesi ve Çevresel Davranışlarının Cinsiyet ve Sınıf Düzeylerine Göre İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Muğla.

Öztürk, E. (2013). Uluslararası Bir Çevre Eğitimi Projesinin Fen ve Teknoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilincine Etkisi, Doktora Tezi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Roth, C.E. (1992). Environmental Literacy: Its Roots, Evolution, and Directions in the1990s. Columbus, OH: ERIC Clearinghouse for Science, Mathematics, and Environmental Education.

Sakarya, S. (2010). Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeğinin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Ankara İli Örneği), Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

Sarıgöz, O.(2013). Ortaöğretim Öğrencilerinin Çevre ile İlgili Davranış ve Düşüncelerinin Değerlendirilmesi. YYÜ Eğitim Fakültesi Dergisi,X(I), 87-105.

Siyez, D.M. (2013). PDR’de Kaynak Tarama ve Rapor Yazma (3. Baskı). Ankara:Pegem Akademi.

Tabachnick, B.G., Fidell, L.S. (2013). Using Multivariate Statistics (6th Edition). Boston:Pearson.

Trawick-Smith, J. (2018). Çocuk Gelişimi Kuramları. (M. Buldu Çev.) Erken Çocukluk Döneminde Gelişim [Çok Kültürlü Bir Bakış Açısı], (Early Childhood Development [A Multicultural Perspective]), B. Akman (Çev. Ed.), (5.Baskı). (s:). Ankara:Nobel Akademik Yayıncılık.

Türk Dil Kurumu [TDK], Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr, Erişim Tarihi: 25.12.2019.

Yavuz, M., Balkan-Kıyıcı, F., Yiğit-Atabek, E. (2014). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencileri İçin Çevre Okuryazarlığı Ölçeği: Ölçek Geliştirme ve Güvenirlik Çalışması. Sakarya University Journal of Education, 4(3), 40-53.

Yeşilyurt, S., Gül, Ş., Demir, Y. (2013). Biyoloji Öğretmen Adaylarının Çevre Bilinci ve Çevresel Duyarlılığı: Ölçek Geliştirme Çalışması.Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 13(25),38-54.

Yıldız-Yılmaz, N., Mentiş-Taş, A. (2017). İlkokul Çevre Farkındalık Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 10,(2),1355-1372.

Published

2020-09-04

How to Cite

Examining the Relationship Between Secondary School Students’ Environmental Literacy and Environmental Awareness. (2020). International Journal of Social, Political and Economic Research, 7(3), 663-675. https://doi.org/10.46291/IJOSPERvol7iss3pp663-675

Issue

Section

Articles